Utbildningar

Är du intresserad av utbildning? Kontakta utbildning@rfsl.se

Utbildning för LSS-personal

Vi erbjuder normkritiska utbildningar riktade till er som arbetar inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Utbildningarna fokuserar på normer och rättigheter kopplat till hbtq och normbrytande funktionalitet, med utgångspunkt i LSS-lagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för personer med erfarenheter av funktionsnedsättningar.

Under utbildningarna diskuterar och reflekterar vi bland annat kring maktrelationer, bemötande, rätten till självbestämmande och delaktighet. Vad är ens uppdrag enligt LSS när det kommer till frågor om sexualitet och relationer? Hur påverkar normer mitt bemötande? Vi diskuterar och reflekterar kring normer rörande alla sju diskrimineringsgrunder: funktionsnedsättning, ålder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Anpassade för er verksamhet

Utbildningarna skräddarsys för att passa just er verksamhet. De kommer att vara interaktiva med inslag av kunskapshöjande föreläsningar. Ni kommer exempelvis att få möjlighet att diskutera olika fallexempel för att stärka era bemötandekunskaper samt att göra praktiska övningar. Målet är att skapa trygga arbetsmiljöer för varandra och för dem ni arbetar med i uppdrag av.

Utbildningarna har tagits fram tillsammans med en referensgrupp bestående av personer med mångårig erfarenhet inom LSS-verksamheter, både personal och verksamhetschefer, assistenter, psykologer, arbetsterapeuter och annan personal. Alla deltagare har uttryckt ett stort behov av utbildningar kring normer om sexualitet och könsidentitet och att du som personal behöver få mer kunskap kring dessa frågor.

_MG_1528

Fotograf Mahshid Rasti

Just nu nedsatt pris

Efter den 15 augusti 2017 avslutas Funkisprojektet. Men samma utbildningar finns tillgängliga till ett nedsatt pris. Kontakta utbildning@rfsl.se för att få en prisuppgift till just er arbetsgrupp. Vi rekommenderar att utbildningarna ges till hela arbetsgruppen, max 25 personer. Är ni fler delar vi upp gruppen. Utbildningarna ges under två olika tillfällen, där gruppen mellan tillfällena får uppgifter att arbeta med på arbetsplatsen. Utbildningstillfällena är fyra timmar per gång. Vi diskuterar gemensamt med er om det finns särskilda önskemål om tid och upplägg.

Vi rekommenderar också att närmast ansvarig chef deltar på utbildnignarna och att det är hela
arbetsgrupper, inte utvalda nyckelpersoner från olika verksamheter.

Funkisprojektets eget material:

 •  Hbtq-handboken – maila kristina.ullgren@rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

Material för LSS-verksamheter

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i verksamheten.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i LSS-verksamheter.JobbaVidare_LSS
 • Lättläst version – kommer snart, maila kristina.ullgren@rfsl.se för att få den

Utbildning för Funktionshinderorganisationer

Vi erbjuder normkritiska utbildningar för er som arbetar eller är aktiva inom ideella funktionshinderorganisationer. Utbildningarna kommer att intrikats på normer och rättigheter kopplat till främst hbtq och normbrytande funktionalitet. Vi kommer även att diskutera och reflektera över normer rörande alla sju diskrimineringsgrunder: funktionshinder, ålder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Fokus på er organisation och arbetsplats

Under utbildningarna så kommer vi bland annat diskutera vilka normer som finns inom den egna organisationen och arbetsplatsen. Hur tar de sig uttryck och vem/vilka drabbas negativt av dem samt vem/vilka får fördelar av dem? Hur kan normer förändras och varför är det viktigt som organisation att arbeta normkritiskt?

Utbildningarna är interaktiva med inslag av kunskapshöjande föreläsningar. Ni kommer genom olika normkritiska övningar få testa hur ni kan förändra negativa normer som finns inom organisationen.

Utbildningarna har tagits fram tillsammans med en referensgrupp av representanter från

 • FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder.
 • Unga synskadade, SRF – Synskadades riksförbund.
 • STIL – Personlig assistans och politisk påverkan.
 • SDR – Stockholms dövas riksförbund.
 • SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund.
 • Riksförbundet Attention – för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

Alla deltagare har uttryckt ett stort behov av utbildningar kring normer om sexualitet och könsidentitet och att ens respektive organisation behöver bli bättre på hbtq-frågor och normkritik.

_MG_1547

Fotograf Mahshid Rasti

Material för Funktionshinderorganisationer 

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i föreningen.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i Funktionshinderorganisationer. Svårläst version: JobbaVidare_funkh.

Just nu nedsatt pris

Efter den 15 augusti 2017 avslutas Funkisprojektet. Men samma utbildningar finns tillgängliga till ett nedsatt pris. Kontakta utbildning@rfsl.se för att få en prisuppgift till just er arbetsgrupp. Vi rekommenderar att utbildningarna ges till hela kansliet/styrelsen, max 25 personer. Är ni fler delar vi upp gruppen. Utbildningarna ges under två olika tillfällen, där gruppen mellan tillfällena får uppgifter att arbeta med inom organisationen. Utbildningstillfällena är fyra timmar per gång. Vi diskuterar gemensamt med er om det finns särskilda önskemål om tid och upplägg.

Vi rekommenderar också att närmast ansvarig chef deltar på utbildnignarna och att det är hela arbetsgrupper, inte utvalda nyckelpersoner från olika verksamheter.

Intresserad? Kontakta utbildning@rfsl.se

Bilderna är tagna av Fotograf Mahshid Rasti och modellerna är från Funkimodels

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Jag har försökt driva transfrågor i Ungdomsförbundet, men det ville man inte. Men det var ju lokalt. Jag vet att man på förbundet är mer öppna. Men här ville de inte alls. De vill bara driva funktionshinderfrågor. Och jag gick faktiskt ur, för jag orkade inte med det, det blev för jobbigt.”

– Alex

Man kan se förebilder inom hbt eller handikapp. Men det är svårt att hitta någon som är både och.

Britt