Utbildningar

Är du intresserad av utbildning?

Kontakta utbildning@rfsl.se

Vi erbjuder olika utbildningar.
Vi har utbildningar för LSS-personal och
för funktionshinderorganisationer.

Utbildningarna har fokus på hbtq och
hbtq-personers rättigheter.
Utbildningarna ska öka kunskaperna hos
personal och medlemmar.
Utbildningarna ska också skapa trygga arbetsplatser
för alla utan att funktionsvariation,
könsidentitet, sexualitet eller könsuttryck
har någon betydelse.

Utbildningarna är för hela arbetsgruppen,
men högst 25 personer kan vara i en grupp.
Om mer än 25 personer vill vara med
så delar vi arbetsgruppen i två grupper.

Utbildningen är två olika dagar.
Varje tillfälle är fyra timmar.
Utbildningarna är gratis.

_MG_1448

Fotograf Mahshid Rasti

Utbildning för LSS-personal

Vi har utbildningar för er som arbetar inom
LSS (Lagen om särskilt stöd och service).
Utbildningarna är för personal på gruppboenden
och personal inom daglig verksamhet.

Utbildningarna har fokus på normer och rättigheter
som hör ihop med hbtq och funktionsvariationer.

Vi kommer bland annat att diskutera makt,
rätten att själv bestämma i sitt liv,
bemötande och delaktighet.

Vi kommer också att diskutera det som står
i lagen om diskriminering på grund av:
funktionshinder, ålder, etnicitet, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion
eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Utbildningarnas innehåll tas fram av personer
som har arbetat länge inom LSS,
arbetsterapeuter och annan personal.

Varje utbildning görs speciellt
för att passa varje verksamhet.

Utbildningarna kommer att vara
interaktiva med dator, föreläsningar
och praktiska övningar.

Utbildningarna är för hela arbetsgruppen,
men högst 25 personer kan vara i en grupp.
Om mer än 25 personer vill vara med
så delar vi arbetsgruppen i två grupper eller fler.

Utbildningen är två olika dagar.
Varje tillfälle är fyra timmar.

Funkisprojektet slutar den 15 augusti 2017.
Men utbildningarna går fortfarande att boka
Maila utbildning@rfsl.se för att boka.

Funkisprojektets eget material:

 •  HBTQ-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

För LSS-verksamheter

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i verksamheten.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i LSS-verksamheter.JobbaVidare_LSS
 • Lättläst version – kommer snart, maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den
_MG_1528

Fotograf Mahshid Rasti

Utbildning för Funktionshinderorganisationer

Vi erbjuder utbildningar för er
som arbetar inom ideella
funktionshinderorganisationer.

Utbildningarna har fokus på normer
och rättigheter som hör ihop med hbtq
och med funktionsvariationer.

Vi kommer att diskutera det som står
i lagen om diskriminering på grund av:
funktionshinder, ålder, etnicitet, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion
eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Vi kommer också att diskutera vilka normer
som finns inom den egna organisationen
och den egna arbetsplatsen.

Utbildningarna kommer att vara
interaktiva med dator, föreläsningar
och praktiska övningar.

Innehållet i utbildningarna har tagits fram
av en grupp med personer från:

 • FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder.
 • Unga synskadade, SRF – Synskadades riksförbund
 • STIL – Personlig assistans och politisk påverkan.
 • SDR – Stockholms dövas riksförbund.
 • SDUF – Sveriges FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder.
 • Riksförbundet Attention – för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

Alla deltagare säger att de behöver
utbildning om sexualitet och könsidentitet
och att arbetsplatsen behöver bli bättre
på hbtq-frågor och normkritik.

Utbildningarna är för hela arbetsgruppen,
men högst 25 personer kan vara i en grupp.
Om mer än 25 personer vill vara med
så delar vi arbetsgruppen i två grupper eller fler.

Utbildningen är två olika dagar.
Varje tillfälle är fyra timmar.

Funkisprojektet slutar den 15 augusti 2017.
Men utbildningarna går fortfarande att boka
Maila utbildning@rfsl.se för att boka.

För Funktionshinderorganisationer 

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i föreningen.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i Funktionshinderorganisationer. JobbaVidare_funkh.

Bilderna är tagna av Fotograf Mahshid Rasti och modellerna är från Funkimodels

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Jag har försökt driva transfrågor i Ungdomsförbundet, men det ville man inte. Men det var ju lokalt. Jag vet att man på förbundet är mer öppna. Men här ville de inte alls. De vill bara driva funktionshinderfrågor. Och jag gick faktiskt ur, för jag orkade inte med det, det blev för jobbigt.”

– Alex

Man kan se förebilder inom hbt eller handikapp. Men det är svårt att hitta någon som är både och.

Britt