HBTQ-häng

För dig som har erfarenhet av
kognitiv funktionsnedsättning

Hbtq-hänget är för dig som
bor i gruppbostad, servicebostad eller
jobbar på daglig verksamhet.

Det är också för dig som är över 18 år och
som går på till exempel särskole-gymnasiet.

Hbtq-hänget är för dig som är en hbtq-person eller
som är intresserad av hbtq-frågor.

Hbtq betyder homosexuell, bisexuell,transperson och queer.

På hbtq-hänget träffas vi och
gör roliga saker tillsammans.

 

Hbtq-häng finns i RFSL Gävleborg, RFSL Dalarna och i RFSL Stockholm.
Länk till Hbtq-hänget i RFSL Stockholm

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Jo behov finns säkert, men det är inte givet att det är oss deltagarna vill prata med. Kompetensen är nog inte heller helt bra.”

– LSS-verksamhet

Det är få personer inom organisationen som är öppna hbtq-personer. Vad beror det på?

– Funktionshinderorganisation