Om RFSL

RFSL Förbundet

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) arbetar för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL:s verksamhet är mångsidig och består bland annat av politisk påverkan, utbildning, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan det röra sig om allt ifrån att uppvakta politiker och myndigheter och erbjuda utbildningar till att arrangera sociala aktiviteter.

RFSL har mycket lång erfarenhet med att arbeta normkritiskt. Vi har tagit vår utgångspunkt i heteronormen och cis-normen, men har på senare år försökt ha ett bredare perspektiv på förändringsarbete. Vi arbetar mestadels utifrån normer kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder.

RFSL har 38 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 7000 medlemmar (2016).

RFSL Stockholm

RFSL Stockholm är den största av RFSL:s alla lokala avdelningar. RFSL Stockholm har samma mål och vision som förbundet, men bedriver sitt arbete lokalt. Mycket av RFSL Stockholms verksamheter är likt förbundets, såsom normkritiska utbildningar.

RFSL Stockholm bedriver även praktisk förebyggande arbete för säkrare sex med målet att minska spridning av HIV och STI. Genom till exempel Sexperterna, dela ut information och kondomer på klubbar och andra mötesplatser i Stockholm.

En viktig del i RFSL Stockholms arbete är de olika sociala verksamheterna med fokus på trygga mötesplatser för framförallt unga hbtq-personer. RFSL Stockholm bjuder även in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig Transtemadag.

RFSL Stockholm har 2 272 medlemmar (2014).

Bli medlem

Att vara medlem i RFSL kostar 100 per år, här kan du läsa mer om du är intresserad av att bli medlem och stödja RFSL viktiga arbete.

Bli medlem i RFSL här

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Det finns personer som har rörelsehinder och är hbtq. Och vi måste också kunna stödja alla.
Kunskap är aldrig fel.”

– Funktionshinderorganisation

Det är trots tillåtande attityder ändå få som vågar/vill vara öppna med sin sexualitet.

LSS-verksamhet