Om RFSL

RFSL Förbundet

RFSL är ett förbund för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera personer.
RFSL arbetar för att hbtq-personer ska ha
samma rättigheter, samma möjligheter och
samma skyldigheter som andra människor.

RFSL arbetar med flera saker,
till exempel utbildning och information.

RFSL har mycket lång erfarenhet av
att arbeta normkritiskt.
Normer är regler i samhället om hur det
är vanligt att vara, leva och se ut.

Vi arbetar mest med normer som
hör ihop med lagen mot diskriminering.
I lagen står att det är förbjudet att diskriminera
en person på grund av:

 • Kön
  till exempel man eller kvinna.
 • Etnisk tillhörighet
  till exempel kurd, rom eller svensk.
 • Religion eller annan trosuppfattning
  till exempel islam.
 • Sexuell läggning
  till exempel homosexuell.
 • Funktionsnedsättning
  till exempel att ha svårt att höra.
 • Otillgänglighet (börjar gälla 2015)
  till exempel svårt för rullstol att komma fram.
 • Könsidentitet eller uttryck
  till exempel en man som har kvinnokläder.
 • Ålder
  till exempel gammal eller ung

RFSL har 33 avdelningar på olika
platser i Sverige.
RFSL har cirka 7 151 medlemmar.

RFSL Stockholm

RFSL Stockholm är störst av RFSL:s
alla lokala avdelningar.
RFSL Stockholm har samma mål för framtiden
som RFSL Förbundet.

RFSL Stockholm arbetar för säkrare sex.
Målet är att minska antalet personer som får
hiv och könssjukdomar.
Det gör RFSL Stockholm genom Sexperterna
och på andra sätt.
Sexperterna delar ut information och kondomer på
klubbar och andra mötesplatser i Stockholm.

En viktig del i RFSL Stockholms arbete
är trygga mötesplatser för unga hbtq-personer.
RFSL Stockholm har träffar för medlemmar,
ordnar verksamhet för ungdomar (Egalia),
julaftonsfirande och en Transtemadag varje år.

RFSL Stockholm har 2 272 medlemmar.

Bli medlem

Att vara medlem i RFSL kostar 100 per år.
Här kan du läsa mer om du är intresserad
av att bli medlem och stödja RFSL:s arbete.

Bli medlem i RFSL här

 

 

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Det finns personer som har rörelsehinder och är hbtq. Och vi måste också kunna stödja alla.
Kunskap är aldrig fel.”

– Funktionshinderorganisationer

Det är trots tillåtande attityder ändå få som vågar/vill vara öppna med sin sexualitet.

LSS-verksamhet