Om Projektet

Vi inom Funkisprojektet vill förändra diskriminerande normer så att alla har möjlighet att vara den man önskar och leva det liv man vill!

Vi vet att normer rörande funktionalitet, sexuell läggning, kön, hudfärg, ålder, religion, könsidentitet och uttryck påverkar hur du blir bemött och vad du har för rättigheter. Dessa normer gäller där man bor, där man jobbar och även när det kommer till vilka som får ta plats i en organisation. Funkisprojektet startades efter att RFSL Stockholm gjort förstudien Funkisrapporten – ’Och aldrig mötas de två’ samt efter andra studier som också de visade att stor kunskapsbrist råder inom området för normbrytande funktionalitet och sexualitet. Funkisprojektet arbetar på flera olika sätt för att förändra detta:

Utbildningar

_MG_1448

Fotograf Mahshid Rasti

Funkisprojektet erbjuder kostnadsfria normkritiska utbildningar för personer som jobbar inom verksamheter som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt till funktionshindersorganisationer. Vårt mål med utbildningarna är att öka kunskapen och medvetenheten om normbrytande funktionalitet och sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Funkisprojektets eget material:

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

 •  Hbtq-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Material för LSS-verksamheter

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i verksamheten.

Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i LSS-verksamheter.

Material för Funktionshinderorganisationer

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i föreningen.

Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i Funktionshinderorganisationer.

Samtalsgrupper

För personer som jobbar på dagliga verksamheter eller som är hyresgäster på gruppboenden och serviceboenden. För att starta en samtalsgrupp kan du använda dig av Hbtq-handboken!

 • Hbtq-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

Hbtq-häng

_MG_1353

Fotograf Mahshid Rasti

För personer som har erfarenhet av kognitiv funktionsnedsättning och befinner sig inom (eller är intresserade av) hbtq-communityt.

Internt arbete

_MG_1505

Fotograf Mahshid Rasti

RFSL har inte varit bra på att anpassa våra verksamheter och tänka på vad våra målgrupper har för behov. Det har inneburit och innebär att hbtq-personer med erfarenhet av normbrytande funktionalitet både har blivit och känt sig utestängda. Av den anledningen har vi satsat på att internutbilda RFSLs personal om funktionsmaktsordningen och om hur vi på RFSL kan göra våra verksamheter mer tillgängliga. RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom har blivit utbildade av våra samarbetspartners inom funktionshinderrörelsen.

Hur vi jobbar

_MG_1383

Fotograf Mahshid Rasti

Vi har en normkritisk och intersektionell grund, det innebär att vi arbetar med att alltid kritiskt granska normer. Det innebär också att vi försöker se och visa hur flera normer hela tiden samverkar med varandra. Till exempel när det kommer till vad man har för möjligheter att påverka sitt eget liv och vad man har för möjligheter att ta del av samhällets resurser.

Ska vi lyckas med förändring av normer i samhället så måste vi göra det tillsammans. Funkisprojektet samarbetar med en mängd olika personer. Personer som jobbar inom verksamheter som omfattas av LSS, personer som jobbar på dagliga verksamheter, personer som är hyresgäster på gruppboenden, personer från funktionshindersorganisationer. Helt enkelt personer som har en massa kunskap och erfarenheter när det kommer till begränsande normer och vad det har för konsekvenser.

Mer specifikt samarbetar vi med:

 • Riksförbundet Attention – för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
 • FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder
 • Unga synskadade
 • SRF – Synskadades riksförbund
 • STIL – Personlig assistans och politisk påverkan
 • SDR – Stockholms dövas riksförbund
 • SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
 • SDRF – Sveriges Dövas Riksförbund
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Grunden – Riksförening för personer med intellektuella funktionshinder
 • Forum Carpe – En kommungemensam funktion för verksamhets – och yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län.
 • Örebro kommun genom projektet RoS (Relationer och sexualitet) – stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar när det gäller känslor, relationer och sexualitet.
 • Bosse Råd och stöd – Kunskapscenter för personer med funktionsnedsättningar.
 • Ett antal personer som jobbar på dagliga verksamheter och/eller som är hyresgäster på gruppboenden.

Vår övergripande målsättning är att skapa bättre förutsättningar för hbtq-personer med erfarenhet av normbrytande funktionalitet att leva det liv man vill, utan att normer och folks förutfattade meningar kommer emellan. Oavsett var man jobbar, bor eller befinner sig.

Citaten som syns längst ned på hemsidan är tagna ur:

 • Funkisrapporten – ’Och aldrig mötas de två’ (2013) Ladda ner Funkisrapporten som PDF-fil via RFSL Stockholms hemsida eller lyssna på  Funkisrapporten som MP3 via RFSL Stockholms hemsida.
 • Från könlös och avsexualiserad till sexuell och kåt – En intersektionell studie om sexualitet och funktionshinderskap utifrån ett cripteoretiskt perspektiv av Lisa Ericson (2011) Masteruppsats i intersektionalitetsstudier, Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet.
 • Mellan Oro och Lycka – En intervjustudie om kärlek, nära relationer och intimitet med personer med kognitiv funktionsnedsättning av Johanna Nyberg (2013) Masteruppsats i genusvetenskap, Institutionen för kultur och vetande, Södertörns högskola.
 • ’Vi har liksom inget sätt’ – om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i socialterapeutiska LSS-elevhem av Johanna Nyberg (2011) Kandidatuppsats i genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Bilderna är tagna av Fotograf Mahshid Rasti och modellerna är från Funkimodels

Funkisprojektet är ett samarbetsprojekt mellan RFSL förbundet och RFSL Stockholm med medel från Arvsfonden, projektet är nationellt och pågår från juni 2014 till juni 2017.

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Jag blir behandlad som om jag är en liten plutt.”

– Anders

Att kunna beröra Hbtq-frågor på ett ”vardagligt” sätt eftersom det är en del av vår vardag här i verksamheten. Det skulle i bästa fall skapa en öppnare arbetsmiljö där man vågar ta upp dessa frågor.

LSS-verksamhet