Om Projektet

Vi har ett projekt som heter Funkisprojektet.
Funkisprojektet vill ändra normer som diskriminerar
så att alla kan vara den man vill vara
och också leva det liv man vill man leva!

En norm är en typ av regel i samhället om hur
det är vanligt att vara och att leva.
En norm är till exempel heteronormen.

Vi vet att normer om kön, ålder, hudfärg,
sexuell läggning funktionsvariation och annat
påverkar hur andra människor är mot dig.
Det kan också påverka dina rättigheter.

Normerna gäller både där man bor
och där man jobbar.

Funktionsvariation är ett ord som betyder att
alla människor fungerar olika.

RFSL Förbundet och RFSL Stockholm startade Funkisprojektet.
Det var när vi förstod att många behöver
veta mer om funktionsvariation och sexualitet.

_MG_1353

Fotograf Mahsid Rasti

Funkisprojektets eget material:

 •  HBTQ-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

För LSS-verksamheter

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i verksamheten.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i LSS-verksamheter.JobbaVidare_LSS
 • Lättläst version – kommer snart, maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den

För Funktionshinderorganisationer 

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i föreningen.

 • Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i Funktionshinderorganisationer. JobbaVidare_funkh.
_MG_1705

Fotograf Mahsid Rasti

Samtalsgrupper

För personer som jobbar på dagliga verksamheter eller som är hyresgäster på gruppboenden och serviceboenden. För att starta en samtalsgrupp kan du använda dig av HBTQ-handboken!

 • HBTQ-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

Vi kommer att starta:

Utbildningar

Utbildningarna är för personer som jobbar inom
verksamheter som omfattas av LSS och för
personer inom funktionshindersorganisationer.
LSS betyder Lagen om stöd och service.

Utbildningarna ska öka kunskapen om
funktionsvariationer och om sexualitet.
Utbildningarna är gratis.

Samtalsgrupper

Samtalsgrupperna är för personer som jobbar
på dagliga verksamheter eller är hyresgäster
på gruppboenden och serviceboenden.

Sociala mötesplatser

Sociala mötesplatser är för personer som har
erfarenhet av kognitiv funktionsnedsättning.
Kognitiv funktionsnedsättning kan vara
att man behöver mer tid för att förstå och att man
behöver mer tid för att lära sig nya saker.

Sociala mötesplatser är också för personer
som är hbtq-personer eller
som är intresserade av hbtq.

Arbete inom RFSL

Personer som arbetar inom RFSL har fått utbildning.
De har fått veta mer om vad olika grupper behöver,
till exempel vilka behov hbtq-personer har,
som har erfarenhet av olika funktionsvariationer.

_MG_1737

Fotograf Mahsid Rasti

Så jobbar vi

Vi arbetar med att alltid titta kritiskt på normer.
Det betyder att vi försöker både se och visa
hur flera normer hör ihop med varandra,
till exempel vilka möjligheter man har att
påverka sitt eget liv.

För att kunna ändra på normer i samhället
måste vi arbeta tillsammans.

Funkisprojektet samarbetar med många,
till exempel de som jobbar inom LSS verksamheter,
personer som jobbar på dagliga verksamheter,
personer som är hyresgäster på gruppboenden
och personer från funktionshindersorganisationer.

De har alla stora kunskaper och erfarenheter om
hur normer kan begränsa livet för människor.

Lista på de vi samarbetar vi med:   

 • Riksförbundet Attention – för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
 • FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder
 • Unga synskadade
 • SRF – Synskadades riksförbund
 • STIL – Personlig assistans och politisk påverkan
 • SDR – Stockholms dövas riksförbund
 • SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
 • SDRF – Sveriges Dövas Riksförbund
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Grunden – Riksförening för personer med intellektuella funktionshinder
 • Forum Carpe – En kommungemensam funktion för verksamhets – och yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län.
 • Örebro kommun genom projektet RoS (Relationer och sexualitet) – stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar när det gäller känslor, relationer och sexualitet.
 • Bosse Råd och stöd – Kunskapscenter för personer med funktionsnedsättningar.
 • Ett antal personer som jobbar på dagliga verksamheter och/eller som är hyresgäster på gruppboenden.

 Vi vill

Vi vill göra så att det blir lättare för hbtq-personer
med erfarenhet av funktionsvariationer att leva
det liv man vill leva.
Vi vill att det ska gälla överallt där personen bor,
där personen arbetar eller är just nu.

Citaten längst ned på hemsidan kommer från:

 • Funkisrapporten – ’Och aldrig mötas de två’ (2013) Ladda ner Funkisrapporten som PDF-fil via RFSL Stockholms hemsida eller lyssna på  Funkisrapporten som MP3 via RFSL Stockholms hemsida.
 • Från könlös och avsexualiserad till sexuell och kåt – En intersektionell studie om sexualitet och funktionshinderskap utifrån ett cripteoretiskt perspektiv av Lisa Ericson (2011) Masteruppsats i intersektionalitetsstudier, Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet.
 • Mellan Oro och Lycka – En intervjustudie om kärlek, nära relationer och intimitet med personer med kognitiv funktionsnedsättning av Johanna Nyberg (2013) Masteruppsats i genusvetenskap, Institutionen för kultur och vetande, Södertörns högskola.
 • ‘Vi har liksom inget sätt’ – om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i socialterapeutiska LSS-elevhem av Johanna Nyberg (2011) Kandidatuppsats i genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Funkisprojektet är ett samarbete i hela Sverige
mellan RFSL förbundet och RFSL Stockholm.
Pengarna till projektet kommer från Arvsfonden.
Vi kommer att arbeta med projektet i tre år.

Bilderna är tagna av Fotograf Mahshid Rasti och modellerna är från Funkimodels

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Jag blir behandlad som om jag är en liten plutt.”

– Anders

Att kunna beröra HBTQ-frågor på ett ”vardagligt” sätt eftersom det är en del av vår vardag här i verksamheten. Det skulle i bästa fall skapa en öppnare arbetsmiljö där man vågar ta upp dessa frågor.

LSS-verksamhet