Länkar

Funkisprojektet vill tipsa om:

Funkisprojektets eget material:

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

 •  HBTQ-handboken –  maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Material för LSS-verksamheter

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i verksamheten.

Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i LSS-verksamheter.

Material för Funktionshinderorganisationer

För dig som deltagit på Funkisprojektets normkritiska utbildningar och vill fortsätta arbeta normkritiskt i föreningen.

Jobba vidare! Tips från Funkisprojektet för fortsatt normkritiskt arbetet i Funktionshinderorganisationer.

Samtalsgrupper

För personer som jobbar på dagliga verksamheter eller som är hyresgäster på gruppboenden och serviceboenden. För att starta en samtalsgrupp kan du använda dig av HBTQ-handboken!

 • HBTQ-handboken – maila lisa.ericson@stockholm.rfsl.se för att få den som pdf (den är för tung för vår hemsida för tillfället)

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet.  Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

Vill du veta mer om hur du kan göra? Maila eller ring

Johanna Nyberg, johanna.nyberg@rfsl.se

073 520 51 94

Våra samarbetspartners

 • Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter för personer med funktionsnedsättningar
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • Forum Carpe – En kommungemensam funktion för verksamhets – och yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län
 • FQ – Forum för kvinnor och funktionshinder
 • HSO – Handikappförbunden
 • Kommunal – Fackförbund
 • Misa AB – Arbetsinriktad daglig verksamhet
 • RFSL Regnbågen – För döva hbt-personer
 • Riksförbundet Attention – För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf)
 • Riksföreningen Grunden – För personer med intellektuella funktionshinder
 • Projektet RoS – Stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar när det gäller känslor, relationer och sexualitet inom Örebro kommun
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
 • SDRF – Sveriges Dövas Riksförbund
 • SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
 • SRF – Synskadades Riksförbund
 • STIL – Personlig assistans och politisk påverkan
 • US – Unga synskadade, ungdomsförbund

 

Organisationer och projekt som vi gillar

 

Lästips

Vi har liksom inget sätt’ – om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i socialterapeutiska LSS-elevhem, Johanna Nyberg (2011) Kandidatuppsats i genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

”RoS-Policyn” – Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet (PDF-fil, öppnas i nytt fönster), av Förvaltningen för funktionshindrade (2011), Örebro kommun

En tom arena – gymnasiesärskole- och habiliteringspersonals perspektiv på sex- och samlevnadsundervisningen av Jack Lukkerz (2014) Licentiatavhandling, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.

Från könlös och avsexualiserad till sexuell och kåt – En intersektionell studie om sexualitet och funktionshinderskap utifrån ett cripteoretiskt perspektiv (PDF-fil, öppnas i nytt fönster), av Lisa Ericson (2011) Masteruppsats i genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Funkisrapporten – ’Och aldrig mötas de två (PDF-fil, öppnas i nytt fönster) av Lisa Ericson (2013), RFSL Stockholm. En förstudie om hbtq-personer med erfarenhet av funktionsnedsättningar.

Lätta Sexboken av Inti Chavez Perez (2014)

Mellan Oro och Lycka – En intervjustudie om kärlek, nära relationer och intimitet med personer med kognitiv funktionsnedsättning, av Johanna Nyberg (2013) Masteruppsats i genusvetenskap, Institutionen för kultur och vetande, Södertörns högskola.

 

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Det är ju först på senare år som man har träffat andra, som är som man själv. Innan dess var det ju som att man fick välja, antingen fick man vara aktiv inom handikapprörelsen och då var det ingen som hade något intresse eller såg mig som hbt-person. Eller så fick man röra sig i hbt-världen och där fanns det ju inget intresse för funktionshinder och det fanns ju bara massa otillgänglighet.”

– Britt

Det måste komma från en själv då om man vill om man vill prata om sex och sexualitet. Så vi har liksom inget sätt.

LSS-verksamhet