HBTQ-Begrepp

HBTQ är en förkortning av flera ord.
H står för Homosexuell, B för Bisexuell,
T för Transpersoner och Q för Queer.
Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet
och könsuttryck.

Ord på hemsidan

Här kan du läsa om de ord och förkortningar
som finns i texterna på funkisprojekte.wpengine.com

Kön

Vi tycker att kön betyder flera saker:

 • Könsidentitet
  Kön man känner sig som.
  Kön man vill att andra ska tänka att man har.
 • Könsuttryck
  Det kön man visar genom till exempel kläder.
 • Biologiskt kön
  Könsorgan utanpå kroppen
  och hormoner inuti kroppen.
 • Juridiskt kön
  Personnummer och det kön man har i passet.
 • Språkligt kön
  Om man är hen, den, hon eller han.

Cisperson

En cisperson är en person där kropp,
juridiskt kön, könsidentitet stämmer överens med normen.
En cisperson är den som inte är transperson.

Det är till exempel en person som föddes
med snippa och det står “kvinna” i folkbokföringen.
Personen trivs med att kallas hon.

Transperson

En transperson är en person som bryter mot
samhällets normer om kön och könsidentitet.
Man kan vara transperson på många sätt.

Vill du veta mer om transfrågor?
Läs på hemsidan www.transformering.se

Transsexuell

En transsexuell person är en person
som inte har samma könsidentitet som det
juridiska kön man fick vid födseln.

Det gör att personen kanske vill byta
juridiskt kön och ändra kroppen.
Det går att göra med hormoner och operation.

Att vara transsexuell är inte en sexuell läggning.
En transsexuell person kan vara homosexuell,
heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Transvestit

En transvestit är en person som har ett
annat könsuttryck än det som andra väntar sig
av personer med hens juridiska kön.
Det kan vara personens kläder, smink, hår,
kroppsspråk, röst och annat.

Ickebinär

En ickebinär person känner sig inte som man
och inte som kvinna heller.
Ibland är ickebinär en rubrik för alla som inte
följer tvåkönsnormen,
till exempel intergender eller genderqueer.

Ordet betyder inte samma sak för alla som
känner att de är ickebinära.
En del känner sig som både tjej och kille.
Andra ickebinära tycker att de är mellan
att vara tjej och kille.
Många ickebinära känner sig inte som
något kön.

Det finns ickebinära som vill ändra kroppen
med hormoner och operation.

Drag eller att draga

Att draga betyder att leka med könsuttryck.
Ofta genom att överdriva typiskt manliga uttryck
eller typiskt kvinnliga uttryck.

En dragueen överdriver typiskt kvinnliga uttryck.
En dragking överdriver typiskt manliga uttryck.
Det är inte samma sak som att vara transvestit.
Drag är ofta något politiskt.
Både kvinnor och män kan vara
dragqueen eller dragking.
Crossdrag är att blanda olika könsuttryck.

Pronomen

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den.
Det är det ord jag vill bli kallad när andra
pratar om mig.
Till exempel: Hen är snäll. Jag tycker om hen.
En del vill bli kallade vid förnamn i stället för
med pronomen.

Om man är osäker på en persons pronomen
kan man fråga när ni är ensamma:
Vilket pronomen vill du att jag använder
när jag pratar om dig?

Transfobi

Transfobi är när någon behandlas dåligt
för att den är transperson.

Sexualitet

Vad innebär det att vara homosexuell?
Vad innebär det att vara bisexuell?
Vad innebär det att vara heterosexuell?

En persons sexualitet är vem man blir kär i,
vem man blir sexuellt intresserad av,
vem man har sex med och hur man identifierar sig.

Asexuell

En asexuell person blir inte intresserad
sexuellt av någon annan.
De flesta asexuella personer blir kära.

Bisexuell

En bisexuell person kan bli sexuellt intresserad
av både killar och tjejer.

Pansexuell

En pansexuell person kan bli sexuellt intresserad
av alla kön och könsidentiteter.

Heterosexuell

En heterosexuell person kan bli sexuellt intresserad
av personer med motsatt kön.
En heterosexuell kille kan bli sexuellt intresserad av tjejer.
En heterosexuell tjej kan bli sexuellt intresserad av killar.

Homosexuell

En homosexuell person kan bara bli sexuellt intresserad
av personer som har samma kön.
En tjej som bara blir intresserad sexuellt av tjejer
kan kallas lesbisk eller flata.
En kille som bara blir intresserad sexuellt av killar
kan kallas bög.

Queer

Ordet queer betyder flera saker.
En person som är queer tycker att det finns
fler sätt att vara sexuell på
än heterosexuell, homosexuell och bisexuell.

En person som är queer tycker att det finns
många fler kön än bara kille och tjej.

Homofobi

Homofobi är när någon blir dåligt behandlad
för att personen är homosexuell eller bisexuell.

Normer

Normer är regler i samhället om hur det är
vanligt att vara och vanligt att leva.
Om någon bryter mot en norm kan det få tråkiga följder.

En person som till exempel inte följer heteronormen
kan bli kallad för elaka saker.
Det är viktigt att förstå att normer och makt hör ihop.

Följder av normer

De som följer normen får ofta fördelar.
Den som bryter mot normen kan få straff,
som att bli trakasserad.
Att trakassera kan vara att behandla någon dåligt
eller att kalla någon för ett namn som inte känns bra.

Kritik av normer

Normkritik är ett sätt för att skapa mer jämlikhet.
Jämlikhet är att alla människor har samma värde
och att alla behandlas lika.

Diskriminering

Att diskriminera är att inte behandla alla lika.
Det är att göra skillnad på människor.

Lag mot diskriminering

I Sverige finns en lag mot diskriminering.
Lagen gäller på arbetet, hemma och i skolan.
Det är förbjudet att diskriminera på grund av:

 • Kön
  till exempel man eller kvinna.
 • Etnisk tillhörighet
  till exempel kurd, rom eller svensk.
 • Religion eller annan trosuppfattning
  till exempel islam.
 • Sexuell läggning
  till exempel homosexuell.
 • Funktionsnedsättning
  till exempel att ha svårt att höra.
 • Otillgänglighet (börjar gälla 2015)
  till exempel svårt för rullstol att komma fram.
 • Könsidentitet eller uttryck
  till exempel en man som har kvinnokläder.
 • Ålder
  Till exempel ung eller gammal

Cisnormen

Med cisnormen menas att alla ska identifiera sig
med det kön man fick vid födelsen.

Tvåkönsnormen

Med tvåkönsnormen menas att det bara finns
två kön och att könen är olika.

Funktionsnormen

Med funktionsnormen menas att man inte tror
att någon kan ha en funktionsnedsättning.
Samhället byggs från den normen,
till exempel att det inte finns hissar i alla hus
eller att texter inte finns på lättläst svenska.

Heteronormen

Med heteronormen menas att tjejer bara kan bli
kära i killar och att killar bara kan bli kära i tjejer.

Vithetsnormen

Med vithetsnormen menas att det är normalt att
ha vit hudfärg och att vita har fördelar,
till exempel ekonomiskt och politiskt.

Normsamverkan

Normsamverkan är att olika normer hör ihop
och att normerna påverkar varandra.

Intersektionalitet


Intersektionalitet är att se hur makt fungerar
och hur makt påverkar oss.

Intersektionalitet handlar om att
flera normer påverkar oss samtidigt.
Till exempel kan du vara bisexuell,
mörkhyad, gående och gammal samtidigt.

Andra viktiga ord

Funktionsmaktsordningen

Funktionsmaktsordningen tänker bara på ett
samhälle med personer utan funktionsnedsättning.

Funktionshindrad

Funktionshindrad kan betyda att det finns
svårigheter som gör att en person
blir hindrad i samhället.
Men personen själv är inte funktionshindrad.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är när en funktion i kroppen
fungerar på ett annat sätt än vad som är normen.
En person kan ha en funktionsnedsättning.
Men personen själv är inte funktionsnedsatt.

Funktionsvariation

Funktionsvariation är ett sätt att beskriva
funktionsnedsättning där alla har en funktion.
Men funktionen kan vara olika.

Funkofobi

Funkofobi är när någon blir dåligt behandlad
för att personen har en funktionsnedsättning.

Rasism

Rasism är när någon blir dåligt behandlad
för till exempel sin hudfärg, kultur eller religion.

Rasifiering

Rasifiering är när människor dömer andra
för att de har en viss hudfärg eller kommer
från ett visst land.

Vithet

Vithet är ett ord som beskriver makt och
de fördelar som vita personer får.

Vi har pratat med flera personer, läst böcker
och läst andra hemsidor för att kunna skriva
och berätta om alla ord du nu har läst.

Vi har till exempel läst:

 • Vi andas samma luft – Föreningen Grunden
 • Lätta sexboken – Inti Chavez Perez
 • se Mentorskap på nätet bortom hetero- och tvåkönsnormen – RFSL Stockholm
 • Queera berättelser – RFSL Stockholm
 • Transformering.se – RFSL Ungdom
 • Vilja och vrede, inspiration för glödande aktivister – RFSL Ungdom
 • Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan – Skolverket
 • Christine Bylund – STIL

Grafisk-profil-Funkisproj-kopia-kopia

Citat

Sexualitet och funktionshinder är sen länge ʹ′tabuʹ′, detta vill vi absolut ändra synsättet på!

– Funktionshinderorganisation

Kunskap om hbtq-frågor. Attitydförändring. ”Vana” vid att handskas med frågor av hbtq-art. Mod att våga lyfta de frågorna.

LSS-verksamhet